تماس باما

شماره های تماس:

شماره های تماس شعبه یک

65446112

65446114


آدرس شعبه یک

شهریار، جاده کهنز، بعداز چهار راه شاهد شهر

شماره های تماس شعبه دو

65284211

65223233


آدرس شعبه دو

شهریار بلوار ازادگان بعد از شهرک مخابرات

ساعت کاری

  • 8 صبح تا 6 بعد از ظهر
  • 8 صبح تا 2 بعد از ظهر

ساعت پذیرش خودرو

  • از 8 صبح تا 9 صبح

طاهر خودرو در شبکه های اجتماعی